FLUXAF®-Green afbijtmiddel.

De milieuvriendelijke afbijt die echt werkt!

Natuurlijk kent u Fluxaf® als de beste afbijt voor het verwijderen
van de meeste soorten verf van bijna alle oppervlakten.

Maar nu is er Fluxaf® Green.
Vertrouwde kwaliteit volgens een milieuvriendelijk recept.

Fluxaf® Green bevat geen zuren, logen, gevaarlijke stoffen (zoals
NMP), paraffine of conserveringsmiddelen.Fluxaf® Green is biologisch
afbreekbaar en voldoet daarmee aan de nieuwste normen
op het gebied van milieu.


Fluxaf® Green kan zowel binnen als buiten gebruikt worden en
is op verschillende manieren aan te brengen. Met de kwast,
roller of verfspuit. En dankzij de unieke viscositeit en kleefkracht,
druipt Fluxaf® Green niet van muren of plafonds!
Fluxaf® Green is de afbijt die uitermate geschikt is voor het
verwijderen van verf van beton,natuursteen en andere minerale
oppervlakten, hout, metaal inclusief licht metalen en kan
worden gebruikt onder de 0 Celcius.


Fluxaf® Green is een absoluut veilig, pasteus, pHneutraal
afbijtmiddel, geschikt voor het verwijderen
van de meeste soorten verf van bijna alle oppervlakten
en bevat geen zuren, logen, gevaarlijke stoffen
(zoals NMP), paraffine of conserveringsmiddelen.
Toepassing:
Fluxaf® Green verwijdert de meeste soorten verf en
sierpleister van bijna alle oppervlakten, zoals beton,
natuursteen en andere minerale oppervlakten, hout,
metaal inclusief licht metalen en koper. Plastics
zullen in het algemeen aangetast worden. Fluxaf®
Green kan tevens gebruikt worden onder de 0 Celcius.
Fluxaf® Green kan binnen- en buitenshuis gebruikt
worden, daar het VOS-gehalte ca. 3,4% is (38 gram/
liter product).


Gebruiksaanwijzing:

Fluxaf® Green is een stabiel product, maar wanneer
voor langere tijd opgeslagen kan het nodig zijn om
te roeren voor gebruik.
Bij gebruik van een kwast of roller is het belangrijk
te roeren om de juiste dikte te krijgen.
Voor gebruik, altijd eerst beginnen met een klein
stukje om te testen.
Bij gebruik van een kwast, raden wij een kwast met
natuurlijke haren aan. Sommige kunststof kwasten
kunnen reageren op Fluxaf® Green. Nylon daarentegen
zal niet aangetast worden.

Fluxaf® Green is tevens gemakkelijk voor het airless
verspuiten met gebruik van een nozzle met een
opening van 0,21- 0,31 en een sprayhoek van 40-
50 graden. Dankzij zijn unieke viscositeit en kleefkracht,
druipt Fluxaf® Green niet van muren of plafonds!

Fluxaf® Green moet voldoende aangebracht worden
zodat deze dikker is dan de te verwijderen
verflaag.

Fluxaf® Green, aangebracht op verf/pleisterwerk,
zal inweken in de verf / het pleisterwerk, dus wanneer
de verf/het pleisterwerk wordt verwijderd, zal
ook het gebruikte afbijtmiddel verwijderd worden.
Na het afbijten zal de verf/pleisterwerk samen met
de afbijt afgevoerd moeten worden volgens de
lokaal geldende richtlijnen. In de praktijk zal er dan
geen afbijtmiddel worden gemorst op de grond of
op andere plekken.

Verwerkingstijd: Van een half uur tot 4 uur,
afhankelijk van het type verf en de dikte van de
verflagen, in het geval van pleisterwerk kan Fluxaf®
Green het best een nacht over blijven staan daar
het gebruikelijk is dat Fluxaf® Green aan het eind
van de middag wordt aangebracht op pleisterwerk
en erop blijft zitten tot de volgende ochtend.
De verf/pleisterwerk is dan volledig opgelost en
makkelijk te verwijderen met een waterstraal of
schraper. Zorg ervoor dat het niet te vroeg wordt
verwijderd.
Wanneer er ruimte tussen de verflagen ontstaat
kan een tweede behandeling nodig zijn doordat
de onderste verflagen niet worden aangetast.
Zeer intensief zonlicht en harde wind kunnen er
voor zorgen dat het afbijtmiddel sneller droogt.
In deze gevallen meer afbijtmiddel aanbrengen op
de opgedroogde stukken.

Opgeloste verf kan verwijderd worden met een
schraper, een borstel of met een hogedrukspuit
(60-90 Celcius).
Het is van groot belang (bij reiniging buitengevels)
om onderaan te beginnen en van daaruit naar
boven te werken.
Reiniging: reinig gereedschap met (warm) water.
Fluxaf® Green kan tevens gebruikt worden bij
temperaturen onder de 0 Celcius en in de volle zon.

Voorzorgsmaatregelen:

Gebruik veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.
Adem de spray van de afbijt niet in.
Wanneer Fluxaf® Green in contact komt met de
huid of de ogen, zorgvuldig spoelen met water.
Bij inslikken, raadpleeg een arts en neemt het
veiligheidsinformatieblad mee.
Lees het veiligheidsinformatieblad.

Technische gegevens:

Verschijning: pasteuze vloeistof
Kleur: groenachtig
Geur: mild
Kookpunt: 196-225 Celcius
Relatieve dichtheid: 1,1 gr/ml bij 20 Celcius
Vlampunt: > 95 Celcius
VOS-gehalte: 38 gram/liter (ca. 3,4%)
Oplosbaar in water: deels oplosbaar
Transport belemmeringen: geen
R- en S-zinnen: geen

Gevarensymbolen: geen
Deze informatie is door ons naar beste eer en geweten opgesteld.

Restauratie van oude trapspijlen.

Met FLUXAF®-GREEN AFBIJTMIDDEL kunt u (oude) voorwerpen ontdoen van dikke lagen verf.

Toepassing van FLUXAF®-GREEN, klik op de bovenstaande foto voor een uitgebreid verslag.